Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

illusory
9710 fbd4
Reposted fromseverine severine
illusory
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
Reposted fromsoviolently soviolently viaseverine severine

March 24 2015

illusory
"Bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „Oooo!”
— Jack Kerouac
illusory
Ma serce Matki Teresy i gdy trzeba, pięści chłopaka z Nowej Huty.
— Jakub Żulczyk - "Instytut"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayourtitle yourtitle
illusory
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromborn2die born2die viayourtitle yourtitle
illusory
illusory
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viayourtitle yourtitle
illusory
Nie ma takiego smutku, na który nie byłaby dobra książka
— Anna Gavalda "Po prostu razem"
Reposted fromcoffeelover coffeelover viayourtitle yourtitle
illusory
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viayourtitle yourtitle
illusory
Co z te­go, że ma­my XXI wiek i co­raz lep­sze technicznie cy­wili­zac­je, kiedy nie pot­ra­fimy dot­rzeć do dru­giego człowieka, a rozwój emoc­jo­nal­ny i ducho­wy większości ludzi po­zos­ta­je w epo­ce ka­mienia łupanego.
— Woody Allen
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viayourtitle yourtitle
illusory
7711 f777
Reposted fromseverine severine viayourtitle yourtitle
illusory
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromyourtitle yourtitle
illusory
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viayourtitle yourtitle

March 05 2015

illusory
Największe szczęście, które mi dajesz,
to szczęście, że cię nie kocham.
— Anna Świrszczyńska

February 11 2015

illusory
Spraw bym na nowo czuła po raz pierwszy.
— Katarzyna Wołyniec "Coś dłuższego"
Reposted fromyourtitle yourtitle
illusory

Nie pytaj, co zrobimy, bo nie wiem. Może coś się wydarzy. Na razie żyjemy.

— R. Ligocka
Reposted fromyourtitle yourtitle
illusory

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle
illusory
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing viayourtitle yourtitle
illusory

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love viayourtitle yourtitle
illusory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl