Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

4230 b11d 500

unimpressedcats:

Only packing the essentials

Reposted fromlittlelotte littlelotte
illusory
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromSandria Sandria
3081 630a 500
illusory
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria
illusory
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— Świetlicki
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka

March 30 2015

illusory
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viaseverine severine
illusory
5764 2b0d 500
illusory
7476 e2ee
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaseverine severine
illusory
0680 4470 500
Reposted fromseverine severine
illusory
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine
3325 30b3
Reposted fromfreakish freakish viaseverine severine
illusory

"Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał."

— Ken Kesey "Lot nad kukułczym gniazdem"
Reposted fromshar17666 shar17666 viaseverine severine
8241 ba9e

A self-portrait made by an artist with alzheimer.

Reposted fromgoniewicz goniewicz viaseverine severine
illusory

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaseverine severine
illusory
5580 43e6
Reposted fromepidemic epidemic viaseverine severine
illusory
illusory
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaseverine severine

March 29 2015

illusory
9520 0371
Reposted fromrol rol viaseverine severine
4275 07b7

being a whole

Reposted fromink ink viaseverine severine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl